"استفاده از تصاویر با ذکر نام ستادمبشرغدیر شهرداری یزد ،بلا مانع هست"

جهت دانلود فایل PDF احادیث امامان بزرگوار کلیک کنید.