نفرات

نام و نام خانوادگی

استان / شهر

برنده

نفرات اول

اکرم محمدپور عارفی

یزد

40000 تومان وجه نقد

صادق امینی فر

گلستان

40000 تومان وجه نقد

نفرات دوم

بهروز خانزاده

آذربایجان شرقی

30000 تومان وجه نقد

جواهر حاجی بداقی

آذربایجان غربی

30000 تومان وجه نقد

نفرات سوم

معصومه ایوانکی

آذربایجان غربی

20000 تومان وجه نقد

فاطمه فیضی عارفی

یزد

20000 تومان وجه نقد

 

 

توجه: به منظور احراز هویت ونهایی شدن اعلام نتایج برندگان، تکمیل تمامی اطلاعات کاربری (از قبیل آپلود کارت ملی، آدرس دقیق پستی و...) توسط برگزیدگان فوق الذکر الزامی است.