نفرات

نام و نام خانوادگی

استان / شهر

برنده

نفرات اول

محمدحسین نصراللهی

تهران

40000 تومان وجه نقد

 ابوذر موسیوند

----

40000 تومان وجه نقد

نفرات دوم

محمد روستایی

یزد

30000 تومان وجه نقد

مهدی میهن آرا

یزد

30000 تومان وجه نقد

نفرات سوم

معصومه رحیمی

زنجان

20000 تومان وجه نقد

 قاسم برزگر رضایی

تهران

20000 تومان وجه نقد

 

 

توجه: به منظور احراز هویت ونهایی شدن اعلام نتایج برندگان، تکمیل تمامی اطلاعات کاربری (از قبیل آپلود کارت ملی، آدرس دقیق پستی و...) توسط برگزیدگان فوق الذکر الزامی است.