نمایشگر یک مطلب نمایشگر یک مطلب

نفرات

نام و نام خانوادگی

استان / شهر

برنده

نفرات اول

آرزو معینی

تهران

40000 تومان وجه نقد

مجید موحدیان

هرمزگان

40000 تومان وجه نقد

نفرات دوم

فاطمه رنجبر جمال آبادی

یزد

30000 تومان وجه نقد

بابک محمدپور توانا

تهران

30000 تومان وجه نقد

نفرات سوم

سیدمهدیار مهدوی

خراسان رضوی

20000 تومان وجه نقد

فاطمه حجی زاده مهدی آباد

خراسان رضوی

20000 تومان وجه نقد

 

 

 

توجه: به منظور احراز هویت ونهایی شدن اعلام نتایج برندگان، تکمیل تمامی اطلاعات کاربری (از قبیل آپلود کارت ملی، آدرس دقیق پستی و...) توسط برگزیدگان فوق الذکر الزامی است.