نفرات

نام و نام خانوادگی

استان / شهر

برنده

نفرات اول

زهرا برزگر

تهران

بسته فرهنگی به ارزش 60 هزارتومان

وحیده ملاقاسمی

آذربیجان غربی

بسته فرهنگی به ارزش 60 هزارتومان

نفرات دوم

مهناز شیری

---

بسته فرهنگی به ارزش 50 هزارتومان

فرحناز قانع عزآبادی

یزد

بسته فرهنگی به ارزش 50 هزارتومان

نفرات سوم

زهرا علیان

اصفهان

بسته فرهنگی به ارزش 40 هزارتومان

مرتضی قد بیگی

مرکزی

بسته فرهنگی به ارزش 40 هزارتومان

 

 

توجه: به منظور احراز هویت ونهایی شدن اعلام نتایج برندگان، تکمیل تمامی اطلاعات کاربری (از قبیل آپلود کارت ملی، آدرس دقیق پستی و...) توسط برگزیدگان فوق الذکر الزامی است.