دعوت از دوستان برای عضویت در باشگاه مبشران غدیر

 

کاربران باشگاه مبشران غدیر به ازای معرفی هر یک نفر از دوستان و آشنایان می توانند 6 امتیاز در باشگاه مبشران غدیر به امتیازات خود اضافه کنند.

 

برای بهره مندی از این امتیاز کافیست:

 

·         عضو باشگاه مبشران غدیر شوید.

·         شماره عضویت خود را جهت ثبت نام اولیه در اختیار دوستان خود قرار دهید.

·         بلافاصله پس از عضویت دوست شما در باشگاه مبشران غدیر ، 6 امتیاز به معرف اضافه خواهد شد

نکته:

رعایت قوانین و مقررات باشگاه برای هر یک از اعضا الزامی بوده و هرگونه تخلف باعث حذف عضویت فرد در باشگاه از سوی باشگاه مبشران غدیر خواهد شد.

درصورت عضویت در باشگاه جهت دعوت از دوستان کلیک کنید.