کاربران گرامی، برای شرکت در مسابقات، عضویت در باشگاه لازم است. لطفا با استفاده از لینک زیر جهت عضویت در باشگاه اقدام نمائید.

 

عضو باشگاه مبشران غدیرهستم

عضو باشگاه مبشران غدیر نیستم

راهنمای عضویت در باشگاه مبشران غدیر

سلسله مسابقات امیر کلام

 

در راستای آشنایی با نهج البلاغه و غربت زدایی از کلام امیرالمومنین علیه السلام ،سلسله مسابقات امیرکلام با محوریت نهج البلاغه برگزار می شود.جهت اطلاع از شرایط مسابقه و جوایز مسابقه کلیک کنید.

ردیف

سلسله مسابقات امیرکلام

تاریخ برگزاری

دریافت فایل منبع مسابقه

فلش کارت

برندگان

1

شماره 1

1 لغایت 15 اردیبهشت 95

خطبه 4 نهج البلاغه

----------

امیرکلام1

2

شماره  2

16لغایت31 اردیبهشت 95

 خطبه 5,6 نهج البلاغه

فلش کارتهای امیرکلام-2

امیرکلام2

3

شماره  3

1 لغایت 15 خرداد 95

خطبه 7,8,9 نهج البلاغه

فلش کارتهای امیرکلام-3

امیرکلام3

4

شماره  4

16 لغایت 31 خرداد 95

 خطبه متقین3 19بخش 1و2و3

فلش کارتهای امیرکلام-4

امیرکلام4

5

شماره 5

1 لغایت 15 تیر 95

خطبه متقین3 19بخش 4و5

فلش کارتهای امیرکلام-5 امیرکلام5
6 شماره  6 16 لغایت 31 تیر 95 نامه 31 نهج البلاغه فلش کارتهای امیرکلام-6 امیرکلام6
7 شماره 7 1 لغایت 15 مرداد 95 نامه 31 بخش 5 و6و7 فلش کارتهای امیرکلام-7 امیرکلام7
8 شماره  8 16 لغایت 31 مرداد 95 نامه 31 بخش 8 و9و10 فلش کارتهای امیرکلام-8 امیرکلام8
9 شماره  9 1شهریورلغایت 11مهر95 خطبه غدیر مرحله اول فلش کارتهای امیرکلام-9 امیرکلام9
10 شماره  10 16شهریورلغایت11مهر95 خطبه غدیر مرحله دوم فلش کارتهای امیرکلام-10 امیرکلام10
11 شماره  11 16لغایت30 مهر95 نامه 31 بخش 11و12و14 فلش کارتهای امیرکلام-11

امیرکلام11

12 شماره 12 1 لغایت 15آبان95 نامه 31 بخش 14و15و16و17 فلش کارتهای امیرکلام-12

امیرکلام12

13

شماره 13

16 لغایت 30آبان95 نامه 31 بخش 19و18 فلش کارتهای امیرکلام-13

امیرکلام13

14 شماره 14 1 لغایت 15آذر95 نامه 31 بخش 20و21و22 فلش کارتهای امیرکلام-14

امیرکلام14

15 شماره 15 16 لغایت 30آذر95 نامه 31 بخش 25و26 فلش کارتهای امیرکلام-15

امیرکلام15

16 شماره 16 1 لغایت 15دی95 نامه 31 بخش 27 فلش کارتهای امیرکلام-16

امیرکلام16

17 شماره 17 16 لغایت 30دی95 نامه 31 بخش 28و29و30 فلش کارتهای امیرکلام-17

امیرکلام17

18 شماره 18 16 لغایت 30بهمن95 حکمت 1 تا 5 فلش کارتهای امیرکلام-18

امیرکلام18

19 شماره 19 1 لغایت 30اسفند95 حکمت 6 تا 10 فلش کارتهای امیرکلام-19

امیرکلام19

20 شماره 20 16 لغایت 30اسفند95 حکمت 11 تا 15 فلش کارتهای امیرکلام-20

امیرکلام20

21 شماره 21 1 لغایت 16 فروردین96 حکمت 16 تا 20 فلش کارتهای امیرکلام-21

امیرکلام21

22 شماره 22 16 لغایت 31 فروردین96 حکمت 21 تا 25 فلش کارتهای امیرکلام-22

امیرکلام22

23 شماره 23 1 لغایت 16 اردیبهشت96 حکمت 26 تا 30 فلش کارتهای امیرکلام-23 امیرکلام23
24 شماره 24 16 لغایت 31 اردیبهشت96 حکمت 31 فلش کارتهای امیرکلام-24 ورود به مسابقه
 

فرصتی دوباره برای اعضای محترم باشگاه که نتوانستند در تمام 24مسابقه امیرکلام شرکت کنند در نظر گرفته شده است