قوانین شرکت در مسابقه چهارگزینه ای:

 

1.جهت شرکت در مسابقات لازم است تا در باشگاه مبشران غدیر عضو باشید

تا کلید شروع مسابقه برای شما نمایش داده می شود.

2.زمان مسابقه ،محدود است. لذا زمانیکه مطالعه و آمادگی کامل دارید،شروع نمایید.

3.مسابقه در هرساعت از شبانه روز فعال است .

4.بدیهی است که برای شرکت در مسابقات چهار گزینه ای حداقل سن 8 سال می باشد و در صورت شرکت افراد زیر 8 سال نتیجه غیر قابل قبول می باشد.

5.کاربران گرامی توجه داشته باشید شرکت درمسابقات و کسب امتیاز در باشگاه بوسیله استفاده از هویت افراد مختلف از جمله نزدیکان توسط یک شخص شرعا مشکل دارد.