"اطلاع رسانی مسابقات باشگاه مبشران غدیر"

 

برنامه هایی که در حال حاضر در صفحه میزکار شخصی کاربران عضو باشگاه مبشران غدیر فعال است عبارتند از:

 

         
    دومین دوره مسابقه امیرکلام 12   دومین دوره مسابقه قرار آسمانی 12 مسابقه دختران آفتاب    

 

لازم به ذکر است:شما تنها با عضویت در باشگاه مبشران غدیر می توانید در مجموعه برنامه های فوق شرکت نمایید.