مسابقات ورزشی

ستادمبشرغدیر شهرداری یزد به مناسبت دهه ولایت و امامت مسابقات ورزشی زیر را برگزار می کند :

 

·       مسابقه تیر اندازی

·       ورزش پهلوانی زور خانه ای

زمان: پنجشنبه 9/7/94 ساعت 16 و در ساعت 18  

مکان: پارک ازادگان