کاربران گرامی، برای شرکت در مسابقات، عضویت در باشگاه لازم است. لطفا با استفاده از لینک زیر جهت عضویت در باشگاه اقدام نمائید.

 

عضو باشگاه مبشران غدیرهستم

عضو باشگاه مبشران غدیر نیستم

راهنمای عضویت در باشگاه مبشران غدیر

سلسله مسابقات قرآنی قرار آسمانی

 

 

در راستای آشنایی با قرآن مجید وسبک زندگی اسلامی قرآنی ،سلسله مسابقات قرآنی قرار آسمانی برگزار می شود.جهت اطلاع از شرایط مسابقه و جوایز مسابقه کلیک کنید.

ردیف

سلسله مسابقات قرار آسمانی

تاریخ برگزاری

دریافت فایل منبع مسابقه

فلش کارت

برندگان

1

شماره  1

  1 لغایت 31 مرداد 95

فصل اول: خدا باوری

فلش کارت های قرارآسمانی 1

برندگان قرار آسمانی  1

2 شماره    11 شهریورلغایت 11 مهر 95 فصل دوم: الگوشناسی فلش کارت های قرارآسمانی برندگان قرار آسمانی 
3 شماره  3 16مهرلغایت 1 آبان فصل سوم: قرآن باوری فلش کارت های قرارآسمانی3

برندگان قرار آسمانی 3

4 شماره  4 1 لغایت 30 آبان95 فصل چهارم: شناخت حکمت وفلسفه سختیها فلش کارت های قرارآسمانی4 برندگان قرار آسمانی 4
5 شماره  5 1 لغایت 30 آذر95 فصل پنجم:معاد باوری فلش کارت های قرارآسمانی5 برندگان قرار آسمانی 5
6 شماره 6 1 لغایت 30 دی95 فصل ششم:دشمن شناسی فلش کارت های قرارآسمانی6 برندگان قرار آسمانی 6
7 شماره 7 1 لغایت 30 بهمن95 فصل هفتم:رفتارهای مطلوب فردی فلش کارت های قرارآسمانی7 برندگان قرار آسمانی 7
8 شماره 8 1 لغایت 30 اسفند95 فصل هشتم:رفتارهای نامطلوب فردی فلش کارت های قرارآسمانی8 برندگان قرار آسمانی 8
9 شماره 9 1 لغایت 31 فروردین96 فصل نهم:رفتارهای مطلوب اجتماعی فلش کارت های قرارآسمانی9 برندگان قرار آسمانی 9
10 شماره 10 1 لغایت 31 اردیبهشت96 فصل دهم:رفتارهای نامطلوب اجتماعی فلش کارت های قرارآسمانی10 ورود به مسابقه
11 شماره 11 1 لغایت 31 خرداد96 فصل یازدهم:رفتارهای مطلوب درخانواده فلش کارت های قرارآسمانی11 ورود به مسابقه