کاربران گرامی، برای شرکت در مسابقات، عضویت در باشگاه لازم است. لطفا با استفاده از لینک زیر جهت عضویت در باشگاه اقدام نمائید.

 

عضو باشگاه مبشران غدیرهستم

عضو باشگاه مبشران غدیر نیستم

راهنمای عضویت در باشگاه مبشران غدیر

جهت دریافت فایل PDF ماهنامه الکترونیکی مبشران دوازدهم، کلیک نمایید.

 

مسابقه ویژه :

1-چهار گام اصلی و نحوه استفاده از خاموش کننده های دستی آتش نشانی در امر اطفاء حریق را بیان کنید.

2-برای شروع و ادامه فعل . انفعال زنجیره سوختن سه عامل لازم است که به آن مثلث حریق می گویند آن سه عامل را نام ببرید.

 

جهت ارسال پاسخ کلیک کنید.