کاربران گرامی، برای شرکت در مسابقات، عضویت در باشگاه لازم است. لطفا با استفاده از لینک زیر جهت عضویت در باشگاه اقدام نمائید.

 

عضو باشگاه مبشران غدیرهستم

عضو باشگاه مبشران غدیر نیستم

راهنمای عضویت در باشگاه مبشران غدیر

جهت دریافت فایل PDF ماهنامه الکترونیکی مبشران سیزدهم، کلیک نمایید.

 

مسابقه ویژه :

باتوجه به مفاهیم کارت شهروندی وپروژه یزدکارت، درجهت افزایش مشارکت مردمی در نیل به اهداف اجرای طرح کارت شهروندی و ارائه خدمات بهتر به مردم، به ارائه دهنده بهترین طرح وسرویس ارائه  شده بربستر کارت شهروندی، جوایزی اهدا خواهد شد.

 

جهت ارسال پاسخ کلیک کنید.