نمایشگر یک مطلب نمایشگر یک مطلب

"استفاده از تصاویر با ذکر نام ستادمبشرغدیر شهرداری یزد ،بلا مانع هست"

جهت دانلود فایل pdf کلیک کنید.