نمایش های خیابانی نمایش های خیابانی

نمایش های خیابانی 

ستاد مبشرغدیر،نمایش های خیابانی "اوصاف صاحب ذوالفقار" و "مریدان شاه مردان علی" را به مناسبت دهه امامت و ولایت در سطح مدارس و شهرستان یزد برگزار می کند. علاقه مندان می توانند این نمایش ها را  طبق جدول مربوطه هر نمایش مشاهده نمایند.

این نمایش ها در طول ایام دهه امامت و ولایت در مکان های مختلف  اجرا خواهد شد.