چهارمین دوره مسابقه وبلاگ نویسی چهارمین دوره مسابقه وبلاگ نویسی

چهارمین دوره مسابقات وبلاگ نویسی غدیر

چهارمین دوره مسابقات وبلاگ نویسی غدیر،با موضوع کلی غدیر و با شعار سال 94 برنامه های ستادمبشرغدیر شهرداری یزد،با عنوان " یا علی میزان اعمالم تویی" آغاز شد.