"استفاده از تصاویر با ذکرنام ستادمبشرغدیر شهرداری یزد، بلا مانع هست"

جهت دانلود فایل pdf ولادت حضرت زینب کلیک کنید.