نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اعلام برندگان


برندگان مسابقه کتابخوانی روشنی مهتاب :

 

برندگان

نام و نام خانوادگی

جایزه

 

نفر اول

 

فاطمه اکبرزاده مرشدی

 

کمک هزینه حج عمره

 

نفر دوم

 

مهدی قدیری

 

کمک هزینه حج عمره

 

نفر سوم

 

طهورا جمالی

 

کمک هزینه عتبات عالیات

 

نفر چهارم

 

فاطمه عباسی

 

کمک هزینه عتبات عالیات

 

نفر پنجم

 

اسماعیل دهقان طزرجانی

 

کمک هزینه مشهد مقدس

 

نفر ششم

 

فهیمه خطائی میر کوئی

 

کمک هزینه مشهد مقدس

 

نفر هفتم

 

فرشته همدانی کارآزموده فر

 

کمک هزینه مشهد مقدس

 

نفر هشتم

 

آیلین صدیقی

 

ربع سکه بهار آزادی

 

نفر نهم

 

مریم کیان فرد

 

ربع سکه بهار آزادی

 

نفر دهم

 

مصطفی درویش زاده

 

ربع سکه بهار آزادی

 

نفر یازدهم

 

امیرحسین شریفی نیا

 

ربع سکه بهار آزادی

 

نفر دوازدهم

 

حامد باغبانی

 

تبلت

 

نفر سیزدهم

 

علی پردال

 

تبلت

 

نفر چهاردهم

 

محمدصادق ابوالحسنی

 

تبلت