برگزارشدن چهارمین شب از سلسله جشن های علوی به میزبانی مردم امامشهر

برگزارشدن چهارمین شب از سلسله جشن های علوی به میزبانی مردم امامشهر

چهارمین شب از سلسله جشن های علوی به میزبانی مردم امامشهر برگزار شد.
 چهارمین شب از سلسله جشن های مبشران علوی امشب در محله جوادالائمه امامشهر یزد برگزارشد.
 این مراسم با اجرای بخش های مختلفی از جمله سخنرانی ،مولودی خوانی و نمایش همراه بود.
یادآور می گردد پنجمین شب از سلسله جشن های علوی فرداشب در پارک بزرگ آزادشهر یزد برگزار خواهد شد.