توفیق مهمانی خدا با «قطعه ای از بهشت»

توفیق مهمانی خدا با «قطعه ای از بهشت»

توفیق مهمانی خدا با «قطعه ای از بهشت»  
مرکز فرهنگی مبشران در راستای ایجاد فرصت بندگی برای افرادی که به هر دلیل از حضور در اعتکاف ایام البیض محروم شده اند قصد دارد در فضای مجازی اقدام به اجرای برنامه ای تحت عنوان «قطعه ای از بهشت» نماید.
علاقه مندان می توانند با مراجعه به سامانه هوشمند تلگرامی  mobasheran_bot@ و یا کانال قطعه ای از بهشت به آدرس @gheteyiazbehesht
همراه با معتکفین در فضای مجازی در این مراسم معنوی شرکت نمایند.