نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مراحل اجرای جشنواره

کاربران باید فیلم کوتاهی از کودکان خود در حال خواندن شعر «من بچه شیعه هستم» بصورت حفظ، مطابق با شرایط عمومی شرکت در مسابقه به سایت کتابخوانی ارسال نمایند.

سپس آثار ارسال شده توسط کارشناسان داوری شده و مطابق با جدول امتیازی، امتیازدهی خواهند شد.