نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نحوه امتیازدهی آثار

نحوه امتیازدهی

 

·         حفظ کامل و تسلط کودک به شعر

·         تشکیل گروه

·         هماهنگی بین اعضای گروه در هنگام خواندن شعر

·         مشارکت همه افراد گروه در خواندن شعر

·         خلاقیت در ایجاد آهنگ جدید برای خواندن شعر

·         چنانچه صدا و یا تصویر افراد دیگری غیر از کودکان در فیلم مشاهده شود، امتیاز منفی خواهد داشت.

·         با توجه به اهداف برگزاری مسابقه، معیارهای تکنیکی چندان لحاظ نخواهند شد. امّا در جهت تکریم تلاش شرکت‌کنندگانی که اهتمام بیشتری به کیفیت تصاویر داشته‌اند و از ويژگي‌ و قابليت‌هاي تصویربرداری در خلق آثار بهره برداری نموده اند، امتیاز ویژه‌ای به این شرکت‌کنندگان تعلّق خواهد گرفت.