?? مولای خوبم

??امام مبینم

??آقای مهربانم

????سلام برشما که چراغ درخشنده زندگی بی فروغ دنیایی ما شدید

من رو به شما آورده ام تا از نور شما بهره مند شوم تا تاریکی های

دنیایم را با چراغ درخشنده وجود مبارکتان نور دهم

??آقا

??من آمده ام سخنان شما را بشنوم

آمده ام که گوش دلم را به روی کلامتان بگشایم تا گفته هایتان را بفهمم.

??آقا

??میشود فهم مرا باز کنید و دلم را خودتان صاحب شوید.

??مولا

??من نمیخواهم از آنان باشم که چنان دلتان را به درد آورده اند و از وجودتان

 بهره نبرده اند که دوست دارید با نفرات معاویه مبادله شان کنید.

??وای بر من اگر جزو آنان باشم

?? با نام خدا و عنایت امیرالمومنین علی علیه السلام آغاز میکنم??

#من_نهج_البلاغه_میخوانم

"جهت ارسال فایل کلیک کنید"