مبشران محلات مبشران محلات

ثبت از مبشران محلات شهر یزد

ستادمبشرغدیرشهرداری یزد در نظر دارد جهت استمرار ارتباط  با شهروندان گرامی و حفظ ارتباط سالیانه با مخاطبان،طرح مبشران محلات را راه اندازی نماید.

لذا شهروندان ،موسسات هیئت ها و یا مجموعه های فرهنگی ،مذهبی واجتماعی که تمایل به ارتباط مستمر با ستادمبشرغدیر شهرداری یزد را داشته و علاقمند به شرکت در برنامه های این ستاد و اطلاع رسانی آن به هم محله ای های خود هستند،لازم است تا فرم ثبت نام مبشران محلات را به دقت تکمیل نمایند.

لازم به ذکر است که جهت ثبت نام باید از طریق عضویت در باشگاه مبشران غدیر اقدام نموده  و با پرکردن دقیق فرم اطلاعات تکمیلی ، بعد از تایید عضویت شما توسط مدیر باشگاه ،مراحل بعدی تکمیل فرم مبشران محلات ،انجام شود.

لازم به ذکر است، که به منتخبین مبشران محلات به عنوان نماینده ستاد در محله مورد نظر کارت شناسایی اهدا شده و روند همکاری در جلسات آتی ارائه خواهد شد.