نمایشگر یک مطلب نمایشگر یک مطلب

ماهنامه الکترونیکی مبشران - شماره چهار ویژه اردیبهشت 1395

   

پس از مطالعه ماهنامه الکترونیکی شماره چهار مبشران، در آزمون چهار گزینه ای شرکت نمایید.

توجه : با هربار شرکت درآزمون(درصورت گرفتن نمره حدنصاب:8 نمره ) 3 امتیاز دریافت خواهید کرد.

 

جهت شرکت در مسابقه با کلیک بر روی همین متن فایل PDF را دریافت و مطالعه نمایید.